FIRE EXTINGUISHER IS NOT A TOY, FIRE EXTINGUISHER IS NOT A TOOL!

At purchase of a fire extinguisher a customer is always told that the fire extinguisher should be installed in the proper place in the vehicle or in the area, due to warranty terms and generally to avoid unfortunate situations like following one:

While driving a vehicle a fire breaks out. The driver stops, moves
back the seat to take the fire extinguisher which lies underneath, the
extinguisher is not in its holder. The driver wants to extinguish the
fire on the vehicle, but fire extinguisher does not blow out the
powder. 

The driver gets upset because of the non-functioning of the fire extinguisher, however he would not assume that by putting it under the seat instead of having it in the holder, he makes risks of his own accord that the extinguisher will not operate.

Modern fire extinguishers are filled with pressurized gas which blows out the extinguishing agent (powder, foaming agent). The valve of the extinguisher is equipped with a safety pin with a seal on it, which tells us if the fire extinguisher is unused.

Under the seat, while driving, the seal on the safety pin of a rolling extinguisher is one of the first things to be damaged and thus the  safety pin can fall of the lever. If this happens the actuating lever on the valve can be compressed anytime.

A brief pressure on the actuator lever is quite enough so the inner part of the valve comes into contact with the powder. At that point the propellant starts to leak out of the fire extinguisher, which eventually becomes unusable.

Pressing the activation lever for longer time will almost certainly cause a car accident, since one or more kilograms of powder in a closed vehicle obscures the interior of the vehicle, seriously complicates breathing and makes the driver unable to control the vehicle.

Do not let your only ally against fire to become the reason of your accident. The fire extinguisher is not a toy and not a tool….the fire extinguisher is a device that should be respected and properly installed in a suitable location.

B.B. and L.L.


Gasilnik ni igrača, gasilnik ni orodje!

Strankam ob nakupu gasilnikov vedno povemo, da je gasilnik v vozilu ali prostoru potrebno ustrezno namestiti na pravo mesto, saj je namestitev del pravilne uporabe in je s tem pogojeno tudi uveljavljanje garancijskih pogojev, na splošno pa se želimo izogniti zgodbam naslednjega tipa:

Med vožnjo zagori vozilo. Voznik ustavi, premakne svoj sedež nazaj, da bi segel do aparata za gašenje, ki se nahaja pod sedežem, vendar ni v svojem nosilcu. Voznik želi pogasiti goreči del vozila,  vendar gasilnik praška ne izpiha.
Voznika nedelujoči aparat razjezi, ne pomisli pa, da je s tem, ko ga je položil pod sedež, namesto da bi ga postavil v nosilec, samovoljno tvegal, da aparat ne bo deloval.

Novodobni gasilniki so napolnjeni s potisnim plinom, ki izpiha gasilno sredstvo (prašek, penilo) iz gasilnika. Ventil gasilnika je opremljen z varovalko, na kateri je plomba, ki nam pove, da je gasilnik še neuporabljen.
Pod sedežem, med vožnjo, je plomba ena izmed prvih stvari, ki se poškodujejo in s tem je omogočeno, da varovalka pade iz svojega ležišča ter da se aktivacijska ročica na ventilu gasilnika stisne.

 

Že kratek pritisk aktivacijske ročice je dovolj, da notranji del ventila pride v stik s praškom in nato na tem mestu začne potisni plin uhajati iz gasilnika, ki sčasoma postane neuporaben.

Daljši pritisk aktivacijske ročice pa pomeni skoraj zagotovo prometno nesrečno, saj kilogram ali več praška v zaprtem vozilu  zatemni notranjost vozila, resno oteži dihanje in vozniku prepreči upravljanje vozila.

Ne dovolite, da postane vaš zaveznik proti požaru krivec za vašo nesrečo. Gasilnik ni igrača, gasilnik ni orodje….gasilnik je naprava, ki jo je potrebno spoštovati in pravilno namestiti na ustrezno mesto.

 

B.B. in L.L.


Nove, nižje cene gasilnikov MOBIAK

S prvim tednom meseca avgusta smo uspeli nekaterim gasilnikom v ceniku spustili cene.

PRAŠEK POLNJENJE A B C F EG
A
EG
B
CENA V €
BREZ 22% DDV
CENA V €
Z 22% DDV
MBK09-020PA-DF1 2 KG 13 89 4 4 19,00 23,18
MBK09-030PA-P1B1 3 KG 21 144 6 9 25,00 30,50
MBK09-060PA-DF 6 KG 34 233 9 12 28,00 34,16
MBK10-060PA-GEM 6 KG 43 233 12 12 30,00 36,60
CO2
MBK02-050CA-P1A LAHKA IZVEDBA 5 KG 113 5 80,00 97,60
KX11-532-AOR 2 KG 34 2 59,00 71,98
MBK10 – 050CA – P1A AMAGNETNI 5 KG 55 5 145,00 176,90
PENILO AB
MBK05-020AF-P1D1 2 L 5 34 3 2 27,75 33,86
MBK04-030AF-P1B1 3 L 13 113 9 6 33,75 41,18
MBK07-060AF-P1E 6 L 21 233 9 9 43,00 52,46
PRENOSNI GASILNIKI ZA POŽARE TIPA ABF -30°C (TRDE VNETLJIVE SNOVI, TEKOČE VNETLJIVE SNOVI, OLJA IN MAŠČOBE)
MBK13-020ABF-P1E -30°C 2 L 5 34 40 3 2 35,00 42,70
MBK13-060ABF-P1E -30°C 6 L 21 144 75 9 6 75,00 91,50
MBK13-090ABF-P1E -30°C 9 L 27 233 75 9 9 90,00 109,80
MBK10-SET-BOX Pena ABF + odeja 0,9m x 0,9m -30°C 2 L 5 34 40 3 2 65,00 79,30

Več si lahko preberete v novem ceniku.

CENIK GASILNIKOV Univar 28.07.2015

Naše gasilnike lahko kupite pri nas in vseh naših pogodbenih prodajalcih in serviserjih po Sloveniji.
Seznam in zemljevid pogodbenikov je na voljo na Prodajnem programu.
Vašega serviserja in prodajalca vprašajte za gasilnik MOBIAK.