Delavci v gostinstvu – Seminar s preverjanjem znanja o varnosti in zdravju pri delu in varstvu pred požarom

Vabimo vas na seminar s preverjanjem znanja o varnosti in zdravju pri delu in varstvu pred požarom za zaposlene, ki opravljajo dela na delovnih mestih v gostinstvu (kuhinja, slaščičarna, strežba, čiščenje ipd.).

Seminar s preverjanjem znanja bo v predavalnici našega podjetja UNIVAR d.o.o. v Izoli, Industrijska c. 2 b, v torek, dne 30. junija 2015, s pričetkom ob 08.00 uri.

Vse informacije so v priloženem razpisu: gost15_1

Prijavite se lahko s prijavnico: prijav2015_1