Ekologija

  • ekološke meritve in analiza v delovnem okolju
  • toplotno udobje (temperatura, gibanje zraka in relativne vlage)
  • prezračevanje
  • osvetljenost
  • hrup v delavnem okolju
  • meritve kemičnih škodljivosti – prah
  • vzorčenje organskih plinov in par (hlapov)
  • lasten laboratorij
  • svetovanje za promet z nevarnega blaga (ADR)