Požarna varnost

  • Požarni redi
  • Izvlečki iz požarnega reda
  • Načrti evakuacije in požarni načrti
  • Prikazi gašenja z gasilniki za skupine
  • Oznake za požarno varnost (zbirno mesto, intervencijska pot, oznake evakuacijskih poti)
  • Izvedba vaj evakuacij
  • Servis in prodaja gasilnikov ter prodaja protipožarne opreme
  • Vzdrževanje gasilnikov v delavnici in na terenu (mobilna delavnica)
  • Tehnični nadzor hidrantnega omrežja in meritve pretoka hidrantov
  • Svetovanje in prodaja protipožarne opreme

Gasilniki, gasilna in protipožarna oprema MOBIAK S.A.