Tečaj za usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, 10. december 2015

Vabimo Vas na Tečaj za usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, ki bo v četrtek 10. decembra 2015, s pričetkom ob 14.00 uri, v Izoli, na sedežu podjetja UNIVAR d.o.o.

Program tečaja in ostale informacije si lahko ogledate na spodnji povezavi. Prijavnica je priložena programu.

Razpis2015-12-10

Se vidimo!

DELODAJALEC mora v skladu s 4.členom (dolžnosti delodajalca) Pravilnika o požarnem redu (Ur.l.RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11):

  • izmed zaposlenih določiti osebo(e), odgovorno(e) za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije,
  • v požarnem redu določiti vrsto in način usposabljanja oseb, imenovanih kot odgovorne za začetno gašenje in izvajanje evakuacije v objektih oz. prostorih,
  • usposabljanje je potrebno obnavljati vsake tri leta.

Tečaj je namenjen:

  • lastnikom ali uporabnikom poslovnih oz. industrijskih prostorov ali objektov, zaposlenim v šolah in drugih zavodih ter ustanovah ter uporabnikom drugih objektov.
  • novo imenovanim zaposlenim osebam in tistim, ki jim je potekla 3-letna veljavnost potrdil.