TEČAJ ZA USPOSABLJANJE OSEB, ODGOVORNIH ZA GAŠENJE ZAČETNIH POŽAROV IN IZVAJANJE EVAKUACIJE

Vabimo Vas na TEČAJ ZA USPOSABLJANJE OSEB, ODGOVORNIH ZA GAŠENJE ZAČETNIH POŽAROV IN IZVAJANJE EVAKUACIJE

V ponedeljek, 29. junija 2015 s pričetkom ob 13.00 uri:

TEČAJ JE NAMENJEN:
• lastnikom ali uporabnikom poslovnih oz. industrijskih prostorov ali objektov, delodajalcem
• novo imenovanim zaposlenim osebam in tistim, ki jim je potekla 3-letna veljavnost potrdil.

razpisOZG-IE

prijavnica-OZGIE