NAŠE STORITVE

Varstvo pri delu

Strokovne storitve v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11).

Izvedite več
Ekologija

Delamo ekološke meritve in analiza v delovnem okolju, v lastnem laboratoriju

Izvedite več
Požarna tehnika

Vzdrževanje, servisiranje gasilnih aparatov in prodaja protipožarne opreme

Izvedite več

VAŠA VARNOST, NAŠ USPEH

Varnost in zadovoljnost stranke pomeni naš uspeh

Strokovno in resno delo

  • Strokovni delavci in zunanji sodelavci imajo ustrezne izobrazbe in so usposobljeni za opravljanje svojega dela, svetovanje in delo na terenu. Zaposleni se redno seznanjajo z novimi zakoni, pravilniki, standardi, postopki dela

Ustrezen odnos do strank

  • Obojestransko sprejemljiva pogodba o zagotavljanju strokovne službe varnosti in zdravja pri delu in požarni varnosti ter dobri pogoji sodelovanja (meritve, pregledi, usposabljanja, dokumentacija)

Ustrezen odnos do partnerjev

  • Obojestransko sprejemljiva pogodba o vzdrževanju gasilnikov in dobri pogoji sodelovanja, ter zagotavljanje kakovostnih nadomestnih delov in produktov.