• Industrijska cesta 2 b, 6310 Izola/Isola
  • 05 640 00 90
  • info@univar.si

Skrivnosti iznajdljivega serviserja gasilne opreme 1/7

 Kaj vse se dogaja za vašim hrbtom
 

(Ali kako vas serviserji in pregledniki gasilne opreme strokovno ogoljufajo)

Kaj vse se dogaja za vašim hrbtom

Tretji dan dela v večjem hotelskem kompleksu nas je vodja vzdrževanja kritiziral, češ da je bila tista firma pred nami bolj učinkovita. Prišli so zjutraj, vse pregledali do 12 ure, skupaj so spili po dve pivi in odšli naprej, pa tudi cenejši so bili, je povedal.

 

 

 

Proti takemu argumentu res ne moreš nič, stranka ima vedno prav. Stranka ima vedno prav, vse dokler ne hodi s tabo po objektu in ne sledi tvojemu delu. Navada je, da nas vzdrževalec vedno spremlja. In tako se odpravimo po objektu in pričnemo odpirati lesena vratca, ki zakrivajo notranje hidrantne omarice.

Na omarici je cel sveženj nalepk o brezhibnem delovanju za zadnjih 8 ali 10 let. Nalepke drugo za drugo snamemo in tako ugotovimo kronologijo pregledov, ki so jih opravili tako privatna podjetja kot poklicne gasilske enote, in naziv prvega preglednika. Zanimivo je to, da je bila plomba na vratcih prav od tega prvega preglednika in ne od zadnjega, kot bi bilo pravilno. Torej omarica ni bila ves ta čas nikoli odprta, oprema ni bila nikoli pregledana in nikoli ni bil pregledan ventil hidranta. Lahko bi bila omarica prazna ali bi ventil puščal, pa tega ne bi nihče vedel celih 8 let.

 
 Kaj vse se dogaja za vašim hrbtom

Takrat je vzdrževalcu postalo jasno, da je bil njegov pozdravni nagovor, če temu lahko tako rečemo, morda prezgoden.

Preglede smo nadaljevali v bungalovih hotela na gasilnikih, ki so pod stalnim tlakom a brez manometra. Pri izvedbi z manometrom vidimo, če je tlak ustrezen, to je takrat, ko kazalček kaže na zeleno polje. Pri izvedbi brez manometra pa mora serviser z lastnim manometrom izmeriti, če je tlak v gasilniku ustrezen. Odviti mora pokrovček na ventilu, nasaditi manometer in odčitati tlak, ki mora biti tak, kot je napisano v navodilih. Če je tlak prenizek ali previsok, je treba gasilnik v delavnici razstaviti, očistiti ventil, zamenjati tesnila in vse skupaj spet sestaviti in napolniti s potisnim plinom.

Po končanem pregledu v bungalovih je bila skoraj polovica gasilnikov v kombiju, pripravljena za odvoz v servis, ker so bili gasilniki prazni. Ne, niso imeli prenizkega tlaka, večina je bila praznih. Na srečo še nismo bili v glavni sezoni in v bungalovih ni bilo gostov.

Naslednji dan smo vrnili gasilnike in končali z delom. Vodja vzdrževanja se nam je prišel opravičit in nas je pohvalil. Če vedno vidiš ene in iste ljudi opravljati eno in isto delo, je zate to delo pravilno in ne dvomiš v strokovnost.

Če povzamemo na kratko. Pri začetnem požaru v bungalovih bi bilo 50 odstotkov verjetnosti, da ga gost ne bi mogel sam pogasiti. Ob požaru v hotelu bi obstajala verjetnost, da ni noben hidrant brez napak ali ni opremljen, saj vsaj 8 let nihče od preglednikov ni odprl niti ene hidrantne omarice.