• Industrijska cesta 2 b, 6310 Izola/Isola
 • 05 640 00 90
 • info@univar.si

Usposabljanje zaposlenih, ki upravljajo ali skrbijo za vzdrževanje kompresorjev in druge opreme pod tlakom do 300 kW moči

Usposabljanje zaposlenih, ki upravljajo ali skrbijo za dnevno/tekoče 

vzdrževanje kompresorjev in druge opreme pod tlakom do 300 kW moči – razpis

Družba za pospeševanje varstva pri delu, požarnega varstva in varstva okolja Univar d.o.o., Industrijska cesta 2/b, 6310 IZOLA

 

 

p r i r e j a

 

 

tečaj za poučitev delavcev, ki upravljajo s kompresorskimi napravami in drugo opremo pod tlakom, ki jo obravnavajo členi od 3. do 6., Pravilnika o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom (Ur. l. RS, št. 92/2008), z močjo do 300 kW.

 

Tečaj je usklajen z zahtevami 3. člena Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljavca energetskih naprav (Uradni list RS, št. 92/15 in 175/20).

 

 

Tečaj bo

v petek, dne 24. marca 2023 z začetkom ob 13.00 uri,

 

v predavalnici družbe Univar d.o.o. v Izoli, Industrijska cesta 2/b, 6310 IZOLA, po programu in sporedu, kot je razvidno iz vsebine programa poučevanja.

 

 

 

Namen usposabljanja:

Za usposabljanje po tem programu pridejo v poštev zaposleni, ki so pri delodajalcih zadolženi za upravljanje in tekoče vzdrževanje kompresorskih naprav za proizvodnjo komprimiranega zraka nazivne moči do 300 kW.

 

V skladu z določili 3. člena Pravilnika o strokovni usposobljenosti in preskusu znanja za upravljanje energetskih naprav je za delavce, ki taka dela lahko opravljajo predpisan pogoj, da so za to delo ustrezno poučeni.

 

Delavci, ki upravljajo in vzdržujejo energetske naprave, za katere s tem pravilnikom ni predpisana strokovna usposobitev, lahko opravljajo taka dela in naloge le, če so bili poučeni z navodili za tehnično pravilno in varno obratovanje, tehničnimi predpisi o tovrstnih napravah in z ukrepi za učinkovito rabo energije.

 

 

 

 

PROGRAM IN SPORED

 

Petek, dne 24. marca 2023

 

Od 13.00 do 13.45 ure:Tehnični predpisi in navodila za varno obratovanje in vzdrževanje

kompresorskih naprav manjših moči

 • vrste kompresorjev

* batni

* vijačni

 • razdelitev glede na stopnjo nevarnosti

  * visoka stopnja nevarnosti

  * nizka stopnja nevarnosti

 • tehnični predpisi in standardi pri tlačnih posodah, tlačni opremi in kompresorskih napravah ter izjava o skladnosti

 • sušilne in filtrske naprave za komprimiran zrak

 • navodila za varno obratovanje in vzdrževanje

 • zahteve varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva za kompresorsko opremo (prvi in periodični pregledi, sredstva za gašenje)

   

 

 

Predavanje in razprava:

Bojan FORTUNA, univ. dipl. inž. stroj.

 

Od 13.45 do 14.30 ure: Ukrepi za racionalno in učinkovito rabo energije:

 • ukrepi za racionalno in učinkovito rabo energije:

  * izkoristek naprave,

  * režim obratovanja,

  * redno in kakovostno vzdrževanje naprav

 • ukrepi varstva okolja in varstva pri delu (kontrola hrupa v okolje in na delovnem mestu)

   

   

   

  Predavanje in razprava:

  Matej MARINAC, dipl. inž. pom.

   

Od 14.30 ure dalje: Pisna obnova znanjaPo poučitvi v skladu s 3. členom Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljavca energetskih naprav (Ur. l. RS, št. 92/15 in 175/20) in uspešno opravljeni pisni obnovi znanja, se kandidatom izda potrdilo o udeležbi na tečaju, z navedbo vsebine in predavateljev.

 

Potrdilo o udeležbi in poučitvi bo kandidatom in delodajalcu služilo kot dokazilo o uspešno opravljenem usposabljanju delavca za upravljanje kompresorskih naprav in sestavnih elementov v obsegu, ki je razviden iz programa.

 

Veljavnost potrdila je 5 let.

 

 

KOTIZACIJA IN PLAČILO:

 

Kotizacija za tečaj znaša150,00 €+ 22% DDV na udeleženca, ki jo je potrebno poravnatido četrtka, 23. marca 2023. V ceni so všteti vsi stroški organizacije in izvedbe programa ter izstavitev potrdil o udeležbi na usposabljanju.

 

 

 

 

Naslovi in kontakti za prijavo in vplačilo:

UNIVAR d.o.o., Industrijska cesta 2/b, 6310 IZOLA,

TRR št.: SI56 1910 0001 0370 227odprt pri DBS d.d.,

sklic: 00 24-03-2023

 

Izpolnjeno prijavnico in potrdilo o plačilu kotizacije pošljitedo vključno23. marca 2023na e-mail:tajnistvo@univar.si

 

 

PARKIRANJE:

Parkirate lahko v ulici, pri novem Gasilskem domu na koncu naše ulice (gramozno parkirišče) ali na parkirišču pri ladjedelnici.

 

 

Za vse nadaljnje želene informacije v zvezi z razpisom tečaja, dobite na tel. 05/640-00-90, vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro.

 

 

 

 

Univar d.o.o.

direktor

Carmelo Lenzi, dipl. inž.